Gimnazistai dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Brianske

Vasario mėnesį Akmenės rajono savivaldybėje vyko Jaunųjų tyrėjų konkursas. Konkurso dalyviams – Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokiniams Rebekai Žebrauskaitei (3c klasė) ir Linui Šepkauskui (3b klasė) – buvo suteikta galimybė dalyvauti tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje Brianske (Rusijos Federacija).

Konferencija „Pirmieji žingsniai į mokslą“ vyko balandžio 27–28 d. Gimnazistus lydėjo mokytoja Vaidilutė Šepkauskienė. Konkursui buvo atrinkta 140 mokinių tiriamųjų darbų, kurie paskirstyti pagal mokslo sritis į 14 sekcijų. Rebeka Žebrauskaitė pristatė tiriamąjį darbą „Vitamino C nustatymas augalų sultyse“ biologijos sekcijoje, o Linas Šepkauskas – „Nuotekų dumblo ir bioskaidžių atliekų komposto kokybė“ – chemijos sekcijoje. Darbus vertino ir klausimus teikė Briansko universitetų dėtytojai ir kompetentingi mokytojai. Mūsų mokiniai darbus pristatė ir į klausimus atsakinėjo anglų kalba (pristatymas buvo verčiamas į rusų kalbą).

Kiekvienoje sekcijoje vertinimo komisija bendrai vertino svečių iš Baltarusijos ir Lietuvos bei šeiminikų (Rusijos) mokinių darbus. Linas Šepkauskas tapo prizininku, apdovanotas medaliu ir garbės raštu.

Dėkojame Savivaldybės vadovams už sudarytą galimybę dalyvauti konferencijoje,  administracijos darbuotojams už organizacinius rūpesčius, o vairuotojui Arvidui Rimkui už saugią kelionę.

Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokytoja Vaidilutė Šepkauskienė

 

 

šaltinis: http://akmene.lt/go.php/lit/Placiau-/72

Facebook