Pavasaris su Stasio Juškaus paveikslais, eilėmis, muzika

Skambant Stasio Juškaus sukurtam maršui „Žemaitija“, Naujosios Akmenės muzikos mokykloje prasidėjo popietė „Širdies paletė“, skirta muziko, poeto, dailininko Stasio Juškaus kūrybai. Dailės klasės mokytoja Rita Almanis mokyklos salėje susirinkusiems mokiniams, mokytojams, bendrijos „Akmenės viltis“ nariams išsamiai papasakojo apie didžiojo menininko Stasio Juškaus gyvenimo ir kūrybos kelią.

Muzikos mokyklai šis žmogus ypač brangus, nes juos sieja daugelis dalykų. Stasys Juškus yra dirbęs Naujosios Akmenės muzikos mokyklos direktoriumi. Šios mokyklos mokiniai ir mokytojai ne kartą svečiavosi S. Juškaus įkurtoje pirmoje Lietuvoje privačioje dailės galerijoje Vilniuje, dirbtuvėse Palangoje, su džiaugsmu sutiko mielą svečią Naujojoje Akmenėje, kai vyko gerbiamo S. Juškaus dailės darbų parodų pristatymai, muzikos ir poezijos kūrinių popietė. Nuo šiol Naujosios Akmenės muzikos mokyklą ir Stasį Juškų sieja dar vienas ryškus akcentas. Šis menininkas buvusiai mokyklai padovanojo 4 savo tapybos darbus. Paveikslai puošia mokyklos foje – visus, atėjusius į Naujosios Akmenės muzikos mokyklą, pasitinka eksponuojami Stasio Juškaus paveikslai. Už šią puikią dovaną visa muzikos mokyklos bendruomenė yra nuoširdžiai dėkinga savo gimtojo krašto nepamirštančiam Stasiui Juškui ir linki jam stiprios sveikatos, optimizmo ir naujų kūrybinių sumanymų.

Kūrybos popietėje šio balandžio pabaigoje mokytoja Rita Almanis parodė skaidrėmis įvairių laikotarpių Stasio Juškaus tapybos darbų pavyzdžius. Ant naujų molbertų puikavosi dovanotieji keturi paveikslai. Mokiniai ir mokytojai deklamavo šio įvairiapusiu talentu apdovanoto žmogaus poeziją iš naujausios jo poezijos rinktinės ,,Širdies paletė“. Popietei baigiantis nuskambėjo dar vienas puikus Stasio Juškaus maršas pučiamųjų instrumentų orkestrui – ,,Pavasaris“. Kūrinys pavadintas to metų laiko, kuomet mūsų krašte, Šventupių kaime gimė gerbiamas Stasys Juškus. Ilgiausių Jums metų, Maestro!

 

Valdas BOGAVIČIUS, Naujosios Akmenės muzikos mokyklos

šaltinis: http://akmene.lt/go.php/lit/Placiau-/81

Facebook