Narkotikų kontrolės komisija naudojosi ir muliažais

Surengtas Akmenės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos posėdis, kuriame spręsti aštrūs priklausomybių klausimai, psichoaktyviųjų medžiagų žala žmogui demonstruota muliažais.

Akmenės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisija yra nuolatinė komisija, koordinuojanti narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos veiksmus savivaldybės teritorijoje.

Posėdyje daug dėmesio buvo skiriama Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos priemonių Akmenės rajono savivaldybėje analizei bei 2017 metų veiklos planui.

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Inga Griciuvienė pateikė informaciją apie nuveiktus ir planuojamus darbus narkotinių medžiagų vartojimo prevencijos srityje. Posėdyje buvo pristatyti Akmenės rajono visuomenės sveikatos biuro ekspozicija-muliažai su informacija, kas vyksta žmogaus organizme vartojant psichoaktyviąsias medžiagas.

Informaciją apie padėtį rajone, susijusią su narkotinių medžiagų vartojimu ir platinimu, įvertinant ir su tuo susijusias nusikalstamas veikas pristatė Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Akmenės rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininkas Renatas Kenstavičius.

Labdaros ir paramos fondo „Prieglobstis“ direktorius Mindaugas Palionis pateikė informaciją, kad Labdaros ir paramos fondo „Prieglobstis“ yra įkūręs Priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenę. Priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenė – ilgalaikės psichosocialinės socialinės reabilitacijos įstaiga, kurioje reabilitacijos programos trukmė yra nuo 12 iki 18 mėn. Veikla yra vieša, socialinės ir psichologinės reabilitacijos procese dalyvauja iš įvairių Lietuvos vietų atvykę nuo psichoaktyviųjų medžiagų priklausomi asmenys. Pagrindinis bendruomenės tikslas – padėti jiems formuoti ir lavinti sveikatos, psichologinius bei socialinius įgūdžius, kurie padėtų pasirengti socialinei integracijai į visuomenę.

Komisijos nariai aktyviai diskutavo dėl naujų nerūkymo vietų Akmenės rajone. Nuspręsta kreiptis į seniūnus, kad jie pasiūlytų ir pateiktų sąrašus vietų, kurios, jų nuomone, galėtų būti skelbiamos nerūkymo vietomis. Pateikta informacija bus analizuojama kitame komisijos posėdyje.

Komisija kviečia aktyviai bendradarbiauti įstaigas, organizacijas ir gyventojus, sprendžiant klausimus dėl narkotikų ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo, platinimo, įsigijimo, bei teikti pasiūlymus.

Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Dalia Sketrė

 

Facebook