1990 –ųjų metų kovo 11-oji – išskirtinė data lietuvių tautai. Sukako 29 metai, kai buvo pasirašytas Lietuvos istorijai svarbus dokumentas – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo aktas.

Šia proga Papilėje surengtas šventinis renginys. Jis prasidėjo Šv. Mišiomis Šv. Juozapo bažnyčioje. Jas aukojo klebonas kun. R. Marozas.

Kultūros namuose susirinkusius šventės dalyvius pasveikino seniūnas A. Vaičius.

Iškilmingame koncerte dalyvavo Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ,,Kregždutė” dainorėliai ir šokėjėliai (vad. O. Ąžuolaitė ir R. Juškuvienė), kultūros namų mišrus ir moterų vokaliniai ansambliai ,,Žara” ir ,,Pilė’, Ventos muzikos mokyklos solistės A. Kuprytė ir A. Nociūtė, mergaičių vokalinis ansamblis ,,Repriza” suaugusiųjų mišrus choras ,,Ventava”(vad. D. Savickienė). Kolekyvams akomponavo mokytojai R. Dievinas, G. Jankus, I. Vežukas. Renginį vedė gimnazijos mokytojas R. Daunys.

Kultūros namų vadovė V. Kupstienė ir seniūnas A. Vaičius padėkojo už puikų koncertą, už nuoširdžią bendrystę, pagerbdami mėgėjų meno kolektyvų vadovus gėlėmis.Kultūros namų informacija

papile.lt


2019-03-14

Artimiausi renginiai